Certyfikaty

Certyfikaty

Jakość potwierdzona certyfikatami

Posiadamy szereg certyfikatów potwierdzających wysoką jakość naszych produktów oraz standardy, jakimi kierujemy się w naszej działalności. Dzięki nim klienci mają pewność, że kupują produkty spełniające wymagania branżowe i są w pełni bezpieczne.

Jednym z najważniejszych certyfikatów, którymi możemy się pochwalić, jest certyfikat ISO 22000:2018. Norma ta łączy istniejący system HACCP z dobrymi praktykami (GMP/GHP) oraz standardami ISO 9001. Podstawowym zadaniem systemu ISO 22000 jest zapewnienie, że w całym łańcuchu żywnościowym (począwszy od zakupu surowca przez transport, produkcję gotowego wyrobu, aż po konsumenta) nie wystąpią słabe ogniwa, w których może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa żywności.

Wartości i Zasady Postępowania FIRMY BIS-PAK

W firmie Bis-Pak wszelkie działania są realizowane w sposób etyczny, odpowiedzialny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Takie postępowanie tworzy bezpieczne
środowisko pracy, umożliwia osiąganie celów biznesowych oraz pozytywnie wpływa na naszą efektywność. Dlatego informujemy, że w naszej firmie wdrożyliśmy procedurę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Zachęcamy wszystkich pracowników do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu pozytywnej atmosfery w miejscu pracy oraz do zgłaszania wszelkich incydentów naruszających nasze wartości.